baner

Zanim zakupią Państwo wybrany przez siebie projekt zachęcamy do kontaktu z naszym projektantem. Musi on zweryfikować, czy projekt jest zgodny z założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danej działki, co uchroni Państwa przed dodatkowymi wydatkami.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nasz projektant wystąpi w Państwa imieniu o warunki zabudowy składając wniosek we właściwym urzędzie gminy.

Dopiero po dopełnieniu tych formalności można przejść do zakupienia, adaptowania bądź indywidualnego opracowania projektu budowlanego.

Nasze biuro ściśle współpracuje z biurami projektowymi z całej Polski oferującymi projekty katalogowe. Doświadczenie i znajomość branży pozwala nam negocjować dla Państwa ceny projektów. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą współpracujących firm:

Własny dom to przestrzeń bardzo osobista i intymna. Być może projekty katalogowe nawet przy możliwości wprowadzania w nich zmian nie będą Państwa satysfakcjonować. Zapraszamy do współpracy z naszym biurem – na podstawie szczegółowych rozmów z inwestorem, wizji lokalnej, warunków zabudowy i ekspertyzy technicznej przygotujemy projekt domu dokładnie takiego, o jakim Państwo marzyli.

Nasi projektanci kompleksowo zajmą się procedurą, jednak by rozpocząć pracę będą potrzebowali następujących dokumentów:

– pełnomocnictwo podpisane przez inwestora

– mapa do celów projektowych

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Nasi projektanci pomogą Państwu w przekształceniu istniejącego obiektu, jego rozbudowie, nadbudowie i dobudowie. Przeprowadzimy pełne i dokładne prace pomiarowe pozwalające nam wykreślić stan istniejący, następnie na podstawie tych rysunków zaproponujemy koncepcje i ostatecznie projekt budowlany. Potrzebne będą następujące dokumenty:

– pełnomocnictwo podpisane przez inwestora

– mapa do celów projektowych

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Pozwolenie na budowę uzyskuje się poprzez złożenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania działki i poświadczeniem prawa do dysponowania nieruchomością do właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Nasze biuro przygotuje pełną dokumentację projektową w której skład wchodzą:

– mapa do celów projektowych

– badania geologiczne

– wypis z planu miejscowego, a w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy,

– opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci gazowej,

– opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci energetycznej,

– opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci wodociągowej,

– opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej,

– opinia od gestora sieci o możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej,

– wypis i wyrys z ewidencji gruntów,

– decyzja lokalizacyjna zjazdu,

– decyzja odrolnienia gruntów

– inne dokumenty wynikające z usytuowania działki i prawa lokalnego (planu miejscowego/ decyzji o warunkach zabudowy)

Back to Top