Geodezja

Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami geodezyjnymi, które profesjonalnie wykonują wszelkie prace geodezyjne takie jak:

  • podziały i scalenia nieruchomości,
  • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500,
  • tyczenie budynków w terenie,
  • mapy powykonawcze,
  • rozgraniczenia i wznowienia granic,
  • itp. 
Back to Top